top of page
Zoeken
  • W2 Moments

QuaRijn, locatie De Linde: in alle opzichten een lust voor het oog

In juni 2020 heeft QuaRijn haar nieuwe woonzorglocatie De Linde geopend voor bewoners. De Linde ligt aan de rand van een mooie woonwijk in Achterberg (gemeente Rhenen) en op loopafstand van de oude dorpskern. De Linde heeft woonzorg voor 24 bewoners met dementie. In de locatie komen 3 woongroepen met elk 8 bewoners, waarvan 1 huiskamer ingericht zal worden zonder tv en radio. Het uitgangspunt is dat de bewoner centraal staat en dat de naasten betrokken zullen worden bij de vormgeving van de inhoud en de beslissingen. QuaRijn en haar medewerkers spannen zich optimaal in om het leven van de bewoners zoveel mogelijk voort te zetten zoals men dat thuis gewend was, in een stimulerende woonomgeving. De Linde wordt het huis van de bewoner. Er wordt naar gestreefd iedere dag van waarde te laten zijn, waarbij autonomie centraal staat. Alles staat in het teken van de bewoner. 

Comments


bottom of page