top of page
Zoeken
  • W2 Moments

‘Wie écht goed wil inkopen, zou de echte kosten moeten proberen te verlagen!’

Bijgewerkt op: 6 feb.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat de kosten voor intramurale zorg al jaren oplopen. Het Ministerie van Volksgezondheid bestempelt dementie dan ook als de duurste ziekte van Nederland.* Ruim 95% van de kosten voor mensen met dementie komen ten laste van verpleeghuizen. Als moderne projectinrichter en fabrikant zien wij het als onze taak om bij te dragen aan het beperken van deze kostenstijging. Het liefst doen we dit met methoden die niet alleen de kosten voor de zorginstelling weten in te dammen, maar die tegelijkertijd het welzijn van de bewoners kunnen verbeteren. Want deze twee dingen kunnen hand in hand gaan!Agitatie

Het meest aangetoonde gedragsprobleem bij ouderen met dementie blijkt agitatie te zijn: omdat de omgeving niet begrepen wordt, zijn bewoners gespannen en hebben ze geen gemoedsrust . Uit diverse studies blijkt dat dit gedrag bij ruim 80% van alle verpleeghuisbewoners voor komt, én dat verzorgenden in de praktijk vele uren besteden aan de gevolgen van deze agitatie. Want deze bewoners zijn boos en/of bang, waardoor er gekalmeerd en getroost moet worden. Er zijn er studies die aangeven dat het creëren van de juiste omgevingsfactoren wel degelijk invloed heeft op het gedrag van deze bewoners, zoals bijvoorbeeld wordt aangetoond in het onderzoek van Cohen-Mansfield en Werner.**


Onderscheidende kennis

De medewerkers van W2 Moments hebben dankzij hun opleiding Dementia & Design (DSDC: Dementia Service Development Centre, Stirling University) veel onderscheidende kennis opgedaan over dementievriendelijk inrichten, en zijn in staat een inrichtingsadvies uit te brengen waarbij het welzijn van de bewoners significant zal toenemen en de kosten voor de zorgorganisatie enorm zullen worden ingedamd. Vergeleken bij deze kostenreductie is het te behalen voordeel bij het inkopen van meubilair op productniveau echt een kleinigheid!


* Ministerie van Volksgezondheid. Klik hier.

Zorgstandaard dementie 2012, klik hier.

**Cohen-Mansfield, J., & Werner, P. (1998). The effects of an enhanced environment on nursing home residents who pace. The Gerontologist, 38(2), 199-208. 

Comments


bottom of page