top of page
Zoeken
  • W2 Moments

Een bewoner is geen gast; hospitality is lang niet altijd voldoende

Bijgewerkt op: 6 feb.

De afgelopen jaren is de gemiddelde zorgzwaarte in verpleeghuizen en in GGZ en VGZ instellingen enorm toegenomen. Dit heeft de wensen, eisen en behoeften van bewoners, en daarmee ook van de zorg inrichting zelf, drastisch veranderd. Het roept de vraag op of we bewoners wel onder alle omstandigheden als gast moeten zien...geeft het woord 'bewoner' hier niet al impliciet antwoord op? Ergens wonen, betekent dat niet gewoon je ergens 'thuis voelen'? Hoe kunnen meubelen en andere omgevingsfactoren zo worden gekozen dat ze een echte, bewezen, bijdrage leveren aan dat gevoel van rust en herkenning? Van patiënt naar gast naar bewoner

De benadering van bewoners van een zorgcentrum is door de jaren heen geëvolueerd van patiënt (zorggericht) naar gast (klantgericht). Deze benadering is een vooruitgang te noemen in het klantgericht handelen van zorgorganisaties. In de ‘Bewezen Beter Beleven-benadering’ van W2Moments wordt deze vooruitgang verder doorgezet naar het inrichten in dienst van de bewoner (mensgericht).


Mensgericht zorg

Een interieur dat gericht is op de bewoner, vraagt derhalve ook om mensgerichte meubels. Dat zijn meubels die qua kleur, vorm en plaatsing in de ruimte de bewoner helpen om zich te oriënteren in de ruimte en herkenbaarheid en veiligheid bieden.

Meubels zijn slechts een onderdeel van de ruimte, dus ook wanden, vloeren en ramen en gebruiksvoorwerpen zijn onderdeel van deze vooruitgang. Daarom adviseert  W2 Moments vaak niet meer alleen over het 'product' meubilair, maar wordt er een integraal advies gegeven over hoe de ruimte zo optimaal mogelijk kan worden ingericht.


Onderzoek

“Het is onze missie  om bewoners te helpen door middel van een interieur, waarvan bewezen is dat ze zich er prettiger bij voelen. Alleen dan zijn we geslaagd.”, aldus Han Brinkman, directeur van W2 Moments. De overtuiging om interieur te gebruiken om gedrag te beïnvloeden wordt versterkt door onderzoek van Cohen-Mansfield en Werner*. In deze studie werd gedragsverbetering vastgesteld in verpleeghuizen met (naar verschillende maatstaven) aangepaste ruimtes. In deze aangepaste ruimtes werd meer tijd doorgebracht door bewoners, dit werd geïnterpreteerd als voorkeur voor deze ruimte(s). Verder werd er een afname van ongewenst, geagiteerd gedrag en een verhoogd plezier in het verblijf in deze ruimte(s) vastgesteld. 


*Cohen-Mansfield, J., & Werner, P. (1998). The effects of an enhanced environment on nursing home residents who pace. The Gerontologist, 38(2), 199-208.

Comments


bottom of page