top of page

Onze visie

'Gelukkig leven we in een wereld waarin er veel vrijheid voor het individu mogelijk is. Maar als we eenmaal gebruik van zorg moeten gaan maken, blijkt er toch veel aan regels gebonden te zijn en prevaleert het instituut-denken nog vaak. De mens wordt dan een 'patiënt', terwijl het in het voordeel van ons allemaal zou zijn om deze benadering los te laten en er juist voor te zorgen dat de mens zelf centraal staat. Gelukkig is er veel onderzoek beschikbaar over hoe we dit kunnen doen. Wij streven ernaar deze onderzoeken met de praktijk te verbinden, zodat mensen zich goed en gezien voelen, en er sprake is van bewezen beter beleven in de zorg en welzijn!'

Visie.jpg

Onze missie

'Het is de missie van W2 Moments om zorgorganisaties te helpen hun bewoners zich zichtbaar beter te laten voelen door een omgeving en inrichting te creëren die bij hen past. Met een gerichte aanpak willen we de levenskwaliteit en het welzijn van de bewoners van zorgorganisaties verbeteren en kunnen ongunstige gedragsstimuli worden weggenomen. En hier leveren we ook bewijs voor!

 

Het voordeel voor zorgorganisaties is dat dit zal leiden tot een bewezen vermindering van ineffectieve zorguren die worden besteed aan het bijsturen van gedrag, evenals een aantoonbare vermindering van de hoeveelheid voorgeschreven medicijnen.'

bottom of page